Veilig en betrouwbaar

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Dit is het privacybeleid dat geldt voor het gebruik van de diensten van Vakantiekoorts.nl. Bij het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de inhoud van dit privacybeleid.Hierin leest u welke gegevens Vakantiekoorts.nl verwerkt en voor welke doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens

Vakantiekoorts.nl verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van de diensten van Vakantiekoorts.nl

Doeleinden gegevensverwerking

Vakantiekoorts.nl verwerkt de genoemde gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens worden tevens gebruikt ten behoeve van de optimalisatie, aanpassing en ontwikkeling van de diensten en het gebruik daarvan. Anders dan zoals beschreven in het privacybeleid en toelaatbaar op grond van wet en regelgeving zal Vakantiekoorts.nl persoonsgegevens niet openbaarmaken, tenzij:
- (a) dat op grond van wet, regelgeving, gedragscodes of onherroepelijke of uitvoerbaar bij voorraad verklaarde rechterlijke uitspraken verplicht is;
- (b) dat noodzakelijk is in verband met de veiligheid;
- en/ of (c) Vakantiekoorts.nl redelijkerwijs vermoedt dat de betreffende gebruiker betrokken is bij onrechtmatige activiteiten.

Cookies

Vakantiekoorts.nl gebruikt functionele cookies en cookies van derde partijen (zoals facebook) om de diensten te kunnen leveren.Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Ook Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Beveiliging

Vakantiekoorts.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Met derde partijen die in opdracht van Vakantiekoorts.nl gegevensverwerking uitvoeren zijn contractuele afspraken gemaakt om een passend beveiligingsniveau te garanderen.

Uw rechten

Voor het uitoefenen van uw wettelijke rechten en voor de beantwoording van vragen kunt u zich wenden tot Vakantiekoorts.nl via de contact pagina.

Wijzigingen privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. U wordt via de Website van deze wijzigingen op de hoogte gebracht.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.